Procedury COVID-19

Szanowni Państwo

Z dniem 7 maja 2020 roku  wprowadzamy nowe zasady przeprowadzania kursów. Wprowadzane rygory i ograniczenia są zgodne z obowiązującym prawem w Polsce. Wszyscy nasi klienci, wyrażający chęć uczestnictwa w kursach organizowanych przez nas, są zobowiązani się do nich stosować. Wprowadzane nowe zasady dotyczą również kursów rozpoczętych przed 7 maja 2020 roku.

Prosimy się o zapoznanie z treścią

Regulamin odbywania kursu

a) Zasady ogólne organizacyjne.

1. Biuro jest czynne od 11 maja 2020 roku (do odwołania) w godzinach 12.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.

2. Zajęcia praktyczne od 11 maja 2020 roku (do odwołania) będą odbywać się w godzinach 8.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty od godziny 8.00 do 14.00. Preferowaną formą zajęć praktycznych są dwugodzinne spotkania.

3. Zajęcia teoretyczne stacjonarne odbywać będą się od godziny 16.00 w dniach roboczych zgodnie z harmonogramem – o którym osoby zainteresowane zostaną poinformowane. Ilość osób przystępujących do zajęć teoretycznych stacjonarnych w ramach jednej grupy została ograniczona do 10 osób. Miejsca siedzące zostają wydzielone w odstępach co najmniej 1,5 metra. Jeśli jednorazowo będzie zainteresowanych więcej osób, wówczas zostanie ustalony dodatkowy termin zajęć dla pozostałych uczestników.

4. Badanie lekarskie będzie przeprowadzone przez uprawnioną osobę od godziny 16.00 w dniu rozpoczęcia kursu w naszym biurze. Informacja o rozpoczęciu kursu i terminie badania lekarskiego będzie udostępniona na stronie internetowej ośrodka.

5. W pomieszczeniach biurowych może przebywać oprócz pracownika ośrodka tylko jedna osoba (kursant/potencjalny kursant). Powyższe nie dotyczy zajęć teoretycznych oraz sytuacji gdy z potencjalnym kursantem/kursantem stawi się w biurze rodzic/opiekun w celu załatwienia formalności związanych z zapisem na kurs lub spraw związanych z uczestnictwem. Zaleca się jednak unikanie osobistych wizyt w biurze i załatwianie spraw związanych z kursem poprzez kontakt telefoniczny i kontakt on-line.

6. Po wejściu do pomieszczeń biurowych, każda osoba ma obowiązek odkazić dłonie w miejscu w tym celu wyznaczonym przy użyciu płynu dezynfekcyjnego udostępnionego przez ośrodek. Zalecamy używanie rękawiczek ochronnych. W uzasadnionych przypadkach pracownik ośrodka będzie uprawniony do zmierzenia temperatury osobom przebywającym na terenie biura.

7. Osoba przystępująca do kursu/szkolenia powinna zgłosić się w dobrym stanie zdrowia oraz bezwzględnie być wyposażona w środki ochrony osobistej tj. maseczkę.

8.W przypadku stwierdzenia u siebie objawów choroby, kursant uczestniczący w szkoleniu ma obowiązek niezwłocznie poinformować osobę szkolącą o swoim stanie, a w przypadku jeżeli uczestniczy w zajęciach teoretycznych bądź praktycznych, powstrzymać się od uczestnictwa. Osoba, która ma objawy chorobowe, ma prawo do zmiany terminu uczestnictwa w kursie bez konsekwencji.

9. Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu teoretycznym stacjonarnym jest zobowiązana mieć zasłonięte usta oraz nos i zająć miejsca wyznaczone przez szkolącego bądź pracownika biura. Zalecamy również stosowanie rękawiczek ochronnych.

10. Po każdej godzinie zegarowej zajęć teoretycznych będzie organizowana przerwa na wietrzenie pomieszczeń.

11.  Osoba przystępująca do kursu przed jego rozpoczęciem ma obowiązek wypełnić „Oświadczenie osoby przystępującej do szkolenia na prawo jazdy”. Oświadczenie jest podstawą do dopuszczenia do kursu na prawo jazdy. W przypadku oceny, iż udział osoby szkolonej może nieść zagrożenie dla osób pracujących lub korzystających z usług Ośrodka Szkolenia Kierowców, pracownik ma prawo odmówić szkolenia takiej osoby.

12. Egzamin wewnętrzny teoretyczny – jego termin osoba szkolona ustala telefonicznie bądź osobiście w naszym biurze.

b) Zasady ogólne organizowania i przeprowadzania zajęć praktycznych kursu nauki jazdy. Kategoria B


1. Osoba szkolona powinna zgłosić się na zajęcia praktyczne w dobrym stanie zdrowia oraz bezwzględnie być wyposażona w środki ochrony osobistej tj. maseczkę. W przypadku stwierdzenia u siebie objawów choroby, kursant uczestniczący w szkoleniu ma obowiązek niezwłocznie poinformować osobę szkolącą o swoim stanie, a w przypadku jeżeli uczestniczy w zajęciach praktycznych, powstrzymać się od uczestnictwa. Osoba, która ma objawy chorobowe, ma prawo do zmiany terminu uczestnictwa w kursie bez konsekwencji.

2. Podczas przeprowadzania części praktycznej kursu nakłada się na instruktora obowiązek używania: maseczki ochronnej i dezynfekcji rąk płynem dostarczonym przez Ośrodek Szkolenia Kierowców. Osoba przed przystąpieniem do zajęć praktycznych ma obowiązek odkazić dłonie specjalnym preparatem udostępnionym przez osobę szkolącą.

3. Kursant jest zobowiązany mieć ze sobą kartę jazd wydaną w momencie rozpoczęcia kursu i własny długopis.

4. Zajęcia rozpoczynają się i kończą w Tarnowskich Górach przy ulicy Łukowej 4 (nasza siedziba).

5. Po każdej godzinie zegarowej zajęć praktycznych będzie przeprowadzona przerwa na wietrzenie pojazdu.

6. Po każdych zajęciach praktycznych instruktor dokonuje dezynfekcji pojazdu szkoleniowego. Dezynfekcja obejmuje: stacyjkę oraz kluczyk, koło kierownicy wraz z przełącznikami kierunkowskazów i wycieraczek, dźwignię zmiany biegów, wszystkie klamki drzwi od zewnątrz i wewnątrz, elementy regulacji fotela kierowcy i pasażera (fotel przedni), elementy sterowania ustawieniami lusterek zewnętrznych, obudowy lusterek wewnętrznych, dźwignię hamulca pomocniczego Każdy pojazd szkoleniowy jest wyposażony w ręcznik papierowy, oraz pojemniki z płynami dezynfekującym dłonie.


c) Zasady ogólne organizowania i przeprowadzania zajęć praktycznych kursu nauki jazdy. Kategorie motocyklowe (AM, A2, A)


1. Osoba szkolona jest zobowiązana mieć swój własny kask, rękawice ochronne motocyklowe, długie spodnie i kurtkę z długim rękawem. Kursant otrzymuje w ramach kursu kominiarkę motocyklową oraz słuchawki douszne w celu zapewnienia możliwości łączności z instruktorem(na własny użytek).

2. Osoba szkolona powinna zgłosić się na zajęcia praktyczne w dobrym stanie zdrowia oraz bezwzględnie być wyposażona w środki ochrony osobistej tj. maseczkę. W przypadku stwierdzenia u siebie objawów choroby, kursant uczestniczący w szkoleniu ma obowiązek niezwłocznie poinformować osobę szkolącą o swoim stanie, a w przypadku jeżeli uczestniczy w zajęciach praktycznych, powstrzymać się od uczestnictwa. Osoba, która ma objawy chorobowe, ma prawo do zmiany terminu uczestnictwa w kursie bez konsekwencji.

3. Zajęcia rozpoczynają się i kończą w Tarnowskich Górach przy ulicy Częstochowskiej 31 (plac manewrowy).

4. Przy bezpośrednim kontakcie osoby szkolonej z instruktorem, instruktor jest zobowiązany używać maseczki ochronnej. Osoby przed przystąpieniem do zajęć praktycznych mają obowiązek odkazić dłonie specjalnym preparatem udostępnionym przez osobę szkolącą.

5. Po każdych zajęciach praktycznych pojazd szkoleniowy w kategorii motocyklowej AM, A2, A podlega dezynfekcji. Dezynfekcji podlegają: kierownica oraz elementy sterowania, stacyjka oraz kluczyk, dźwignia sprzęgła i hamulca, siedzisko.

Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest oświadczenie osoby przystępującej do szkolenia na prawo jazdy – dostępne w biurze